математика

Махсус эш киеме тегу цехонда 56 м тукымадан 14 берторле комбинезон теккэннэр. 160 м тукымадан тагын шундый ничэ комбинезон тегеп булыр? Помогите решить:)

Оставить ответ
1

Ответ №1

1)56:14=4
2)160:4=40
Ответ можно сшить 40 комбинезонов

Знаете ответ?