математика

Преобразите выражение в многочлен стандартного вида: 1)(a-6)(a+6)+(a-6)²+10a 2) 4m³-4(m+2)(4-2m+m²)

Оставить ответ
1

Ответ №1

1)(а-6)(а+6)+(а-6)^2+10а=(а^2-36)+(а^2-12а+36)+10а=а^2-36+а^2-12а+36+10а=2а^2-2а
2)4м^3-4(м+2)(4-2м+м^2)=4м^3-4(4м-2м^2+м^3+8-4м+2м^2)=4м^3-16м+8м^2-4м^3-32+16м-8м^2=32

Знаете ответ?