английский язык

Translete into English using the Gerund. 1) Вона ненавидить подорожувати автобусом. 2) Вивчення іноземних мов допомагає розуміти людей з інших країн. 3) Мій друг любить читати історичні романи. 4) Я з нетерпінням чекаю на зустріч з тобою. 5) Вчитель продовжив розповідати про життя видатного вченого. 6) Вона звичайно телефонує мені перед тим, як вийти з дому.

Оставить ответ
1

Ответ №1

1. She hate travelling by bus
2. Foreign language learning helps to understand people from other countries
3. My friend like to read historical novels
4. I look forward to meeting with you
5. The teacher continued to talk about the life of the famous scientist
6. She usually calls me before she leave the house

Знаете ответ?